Isover

Firmast

PROWOOL BALTIC OÜ - ISOVER puistevillade ametlik paigaldaja Eestis.

Prowool Baltic OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis tegeleb peamiselt puistevillade paigaldamisega pööningutele, kald- ja vahelagedele ning põrandate alla. Firmas töötavad oma ala spetsialistid, kes on soojustamisega tegelenud juba 25 aastat.

Kuna energiatootmine kallineb pidevalt ning selle läbi suurenevad meie kõigi kulutused energiale, on järjest rohkem tähelepanu hakatud pöörama energiasäästule. 

Kaasaegsete soojustusmaterjalidega soojustamist vajavad nii uued kui ka vanad hooned. Praeguste küttehindade juures hajub soojustamata katuslagede tõttu õhku tuhandeid kroone ööpäevas. 

Üldlevinud on kasutada hoonete soojustamisel mineraalvillast plaat- või rullmaterjale. Keeruliseks võib aga osutuda pööningu vahelagede soojustamine. Kui laetalade vahekaugused ei sobi plaatide standardmõõtudega, aitavad olukorda lahendada laialt levinud puistevillad. 

Tervelt 25% keskmise kodu soojakadudest toimub läbi soojustamata  lagede, seega on liitekohtadest johtuva külmasillariski likvideerimine eriti oluline. Puistevilla eeliseks on ühtlane soojustus , selles ei ole mingeid vuuke ega liitekohti. 

Seega aitame Teil luua toimivaid ja soodsaid soojustuse lahendusi, mis põhinevad puistevilladel ning alati võite meie poole pöörduda oma küsimuste ja probleemidega. 

 

Lugupidamisega,

Prowool Baltic OÜ