Isover

Tööd enne paigaldamist

 

TÖÖD ENNE PAIGALDAMIST

Enne puistevilla paigaldust peavad eelnevalt olema tehtud alljärgnevad tööd, kuna peale puistevilla paigaldamist ei tohi villa peal liikuda:

 

  • Käiguteed peavad  olema eelnevalt valmis ehitatud, näiteks korstna, katuseluugi juurde või tehnoseadmete hooldamiseks.
  • Alad, kuhu puistevilla ei pääse paigaldama, peavad olema eelnevalt isoleeritud.
  • Laeluukide ümber peab olema ehitatud piisavalt kõrge raam, mis oleks vähemalt samas tasapinnas paigaldatava puistevilla ülemise kõrgusega.
  • Kõik kütte-, vee-, elektri- ja ventilatsioonitööd peavad olema lõpetatud ning torustikud isoleeritud.
  • Ehituspraht ning muud jäätmed peavad olema koristatud.
  • Katuslae ning katusekonstruktsioonide liitekohtades on soovitav paigaldada tuulesuunajad. Tuulesuunajate paigaldamisel peab jälgima, et nende ülemine serv jääks paigaldatavast puistevilla ülemisest pinnast vähemalt 30cm kõrgemale.